سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

اجرای LAN و MAN و Data Center بندر خرمشهر :

  • حفاری جهت لوله گذاری و قراردادن فیبر نوری بین ساختمانهای اداری و انبارهای بندر خرمشهر
  • شامل 2000 متر حفاری و لوله گذاری
  • نصب بیش از 100 عدد منهول
  • بیش از 19 کیلومتر فیبر نوری
  • نصب 56 عدد پچ پنل نوری
  • نصب 56 دستگاه سوئیچ Cisco
  • بیش از 600 کور فیوژن
  • اجرای دیتا سنتر بندر خرمشهر