سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

طراحی و اجرای مراکز داده

با توجه به پررنگ شدن موضوع مراکز داده و نیازی که اغلب سازمان ها چه دولتی و چه خصوصی به آن ابراز داشته اند، شرکت خط و طرح یکی از اصلی ترین زمینه های فعالیت خود را خدمات مرتبط با مرکز داده ی سازمانی قرار داده است ، و در زمینه های گوناگون مراکز داده ، خدمات مشاوره ، طراحی، پیاده سازی ، پشتیبانی و نظارت را ارائه می نماید.

  • بررسی ظرفیت های موجود بر اساس استاندارد 211 - ANSI/BICSI-002
  • جانمایی اجزاء داخلی و معماری مراکز داده
  • طراحی سیستم های الکتریکی و برق
  • طراحی و اجرای سیستم های مکانیکی (تهویه، چیلر و ژنراتور)
  • سیستم اطفاء حریق
  • امنیت فیزیکی
  • سیستم های هوشمند سازی ساختمان
  • سیستم کابل کشی و ارتباط بین رک ها