سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

مجازی سازی

با افزایش فوق العاده توان پردازشگرهای چند هسته ای، استفاده از یک سخت افزار برای نصب یک سیستم عامل و یک برنامه کاربردی به ات اف منابع سیستم ها منجر می شود. مجازی سازی با ایجاد Virtual Machine های متعدد بر روی یک سخت افزار باعث می شود که از تمام ظرفیت های سخت افزار ها استفاده شود. ایجاد مراکز داده ( Data Center ) باعث شده است که نیاز به سیستم هایی با کمترین زمان قطع سرویس و مدیریت خودکار منابع، مورد توجه بخش صنعت و خدمات قرار بگیرد. مجازی سازی متکی بر لایه ای نرم افزاری است که در فاصله میان سخت افزار سرور و بر نامه های کاربردی جداگانه ای را سرویس دهی می کنند.