سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

مشاوره

مشاوره به منظور انتخاب و پیاده سازی فنآوری های مناسب از جایگاه ویژه ای در سازمان های دولتی و خصوصی برخوردار شده است. این مجموعه می کوشد تا زمینه ی استفاده ی صحیح سازمانها و اشخاص از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات را فراهم آورد. میتوان نتیجه گرفت که استفاده از کارشناسان و مشاوران زبده ، در بهبود روند کار سیستماتیک سازمانها، تاثیرات بسزایی داشته و موجبات هم افزایی فردی و گروهی را فراهم می سازد.

در راستاي ارائه راهكارهاي مناسب به منظور آشنائي كارفرمايان با تكنولوژي هاي مورد استفاده در زمينه هاي مختلف شبكه و راه حل هاي مورد نياز سازمان ها و موسسات در جهت بهينه سازي امور مرتبط با شبكه هاي كامپيوتري، شركت سامانه خط و طرح خدمات مشاوره ا ي خود را در زمينه هاي زير ارائه مي دهد :

در اين زمينه برخي سوابق كاري شركت سامانه خط وطرح به شرح ذيل مي باشد :

  • مشاوره ساختار مجازی سازی سرورها
  • ارائه طر حهای مناسب جهت ايمن سازی شبکه ها
  • ارائه راه حلهای مناسب جهت توسعه سيستمهای موجود بر اساس نيازهای اعلام شده توسط کاربر و پيش بينی نيازهای آتی
  • تجزيه و تحليل تکنولوژيهای روز بمنظور ايجاد يک سيستم توسعه مستمر در بستر IT
  • ارائه راه حلهاي مناسب جهت ذخيره اطلاعات ( Storage ) با تكنولوژي هاي NAS, SAN, DAS و همچنين سرورها با پردازنده ها و امكانات مختلف