سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

پروژه های انجام شده در زمینه فروش

 • شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
 • سخت افزار وزارت کشور
 • شبکه WAN و MAN وزارت کشور
 • سايت اصلی HBI -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاه علوم پزشکی ايران
 • شبکه WAN و MAN و سخت افزار پتروشيمی اراک
 • پتروشيمي زاگرس
 • پتروشيمي جم
 • شرکت هنکل پاکوش
 • شرکت رايان سايپا
 • مرکز فناوری اطلاعات شرکت پست جمهوری اسلامی ايران
 • اداره كل پست استان اردبيل
 • برق منطقه ای مازندران
 • دانشگاه علوم پزشکی زابل - زنجان - قزوین - کاشان - کرمانشاه - رفسنجان
 • ترانسفورماتور شهرری
 • سازمان امور مالياتي كشور
 • شركت كنترل ترافيك تهران
 • شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ايسيكو
 • اداره كل پست خراسان جنوبي (بیرجند)
 • هتل ستاره دريا
 • شركت پتروشيمي فجر
 • صندوق مهر امام رضا (ع)
 • شركت پری
 • شركت آذر آب
 • شركت آب و نيرو
 • اداره آب و فاضلاب استان لرستان
 • تهیه مصالح و لوازم و اجرای شبکه LAN پست آذربایجان غربی
 • قرارداد پشتیبانی سخت افزار شهرداری منطقه 3
 • طراحی، نصب و راه اندازی شبکه مجتمع فولاد روهینا جنوب
 • شرکت توسعه پایش سلامت (9 مرکز آزمایشگاهی)