سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

پروژه های انجام شده در زمینه پشتیبانی

 • مركز فناوري اطلاعات شركت پست جمهوري اسلامي ايران
 • داره كل پست استان اردبيل
 • شركت بين المللي ساختمان و صنعت ملي
 • مناطق ویژه اقتصادی بندر امیر آباد
 • سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
 • سایان کارت
 • شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
 • زیرساخت شبکه خط 3 مترو
 • شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
 • سخت افزار وزارت کشور
 • شبکه WAN و MAN وزارت کشور
 • سايت اصلی HBI -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاه علوم پزشکی ايران
 • شرکت ENI (آجيپ)
 • مرکز تحقيقات حلق و گوش و بينی ( بيمارستان رسول اکرم )
 • ساختمان معاونت سلامت
 • مديريت توليد برق نكا
 • صنايع جنگ افزار سازی تهران
 • معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت
 • شبکه WAN و MAN و سخت افزار پتروشيمی اراک
 • خدمات راهبردی، نگهداری، پشتیبانی و تعمیر تجهیزات کامپوتری شرکت یادمان سازه
 • پتروشيمي جم
 • شرکت هنکل پاکوش
 • سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
 • مرکز فناوری اطلاعات شرکت پست جمهوری اسلامی ايران
 • پتروشیمی فجر - اجرای فیوژن فیبر نوری و تکمیل شبکه نظارت تصویری
 • برق منطقه ای مازندران
 • شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ايسيكو
 • اداره كل پست خراسان جنوبي (بیرجند)
 • شركت پری
 • پتروشیمی فجر - فیبرگذاری سایت مجتمع ناحیه یک
 • تهیه مصالح و لوازم و اجرای شبکه LAN پست آذربایجان غربی
 • قرارداد پشتیبانی سخت افزار شهرداری منطقه 3
 • قرارداد پشتیبانی سخت افزار شهرداری منطقه 11
 • قرارداد پشتیبانی سخت افزار شهرداری منطقه 9
 • قرارداد پشتیبانی سخت افزار شهرداری منطقه 12
 • شرکت توسعه پایش سلامت (9 مرکز آزمایشگاهی)