سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

اجرای شبکه گسترده و محلی خط 2 مترو تهران

خط ۲ یک خط درون شهری به طول ۲۶ کیلومتر با ۲۲ ایستگاه است.

    این خط از فرهنگسرا واقع در خیابان جشنواره جنب فرهنگسرای اشراق تا صادقیه واقع در ضلع جنوب غربی فلکه دوم صادقیه این خط در ایستگاه شهید باقری با توسعه شرقی خط چهار، در ایستگاه امام حسین (ع) با خط در حال احداث شش، در ایستگاه دروازه شمیران با خط چهار، در ایستگاه امام خمینی با خط یک، در ایستگاه دانشگاه امام علی با خط سه، در ایستگاه شهید نواب صفوی با خط در حال احداث هفت، در شادمان با خط چهار تقاطع داشته و در نهایت در انتهای خط و در صادقیه به صورت تبادلی به خط پنج متصل می‌شود.