سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

Satin Ankle Dress

$149.99

Satin Ankle Dress

$149.99

Satin Ankle Dress

$149.99

Total: $449.97

Checkout

بخش نرم افزار:

اين بخش وظيفه هدايت و اجرای پروژه های نرم افزاری را بر عهده دارد. پروژه های فوق در قالب سيستمهای تحت Web و تحت شبکه اجرا می گردند. اين بخش نيز از دو واحد طراحی و پشتيبانی تشکيل گشته که بشرح زير می باشند.
 

• واحد طراحي و اجراء

وظايف اين واحد بطور فهرست وار عبارتند از:
  • - طراحی نرم افزارهای تحت شبکه بر اساس نيازهای کاربران.
  • - ارائه راه کارهای مناسب و منطبق بر نيازهای مشتری جهت ارتقاء کيفی و کمی سيستمهای مورد نظر.
  • - طراحی Web Site برای سازمانها و شرکتها.
  • - طراحی و توسعه صفحات وب با استفاده از نرم افزارهای روز.
  • ارائه راه حل هاي مناسب جهت ذخيره اطلاعات(Storage) با تكنولوژي هاي NAS, SAN, DAS و همچنين سرورها با پردازنده ها و امكانات مختلف
 

• واحد پشتيباني :

وظايف اين واحد بطور فهرست وار عبارتند از:
  • - رفع مشکلات کاربران در ارتباط با سيستمهای پياده شده
  • - جمع آوری نظرات و نيازهای جديد کاربران و انتقال نقطه نظرات ايشان به واحد طراحی بمنظور توسعه سيستمهای فوق