سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

Satin Ankle Dress

$149.99

Satin Ankle Dress

$149.99

Satin Ankle Dress

$149.99

Total: $449.97

Checkout

بخش سخت افزار:

اين بخش وظيفه هدايت و اجرای پروژه های سخت افزاري کامپيوتری را به عهده دارد و در اين راستا جهت نيل به اهداف خود تحت واحدهای زير فعاليت می نمايد.
 

• واحد تعميرات

وظايف اين واحد بطور فهرست وار عبارتند از:
  • عيب يابي و تعمير سخت افزار هاي كليه دستگاه هاي كامپيوتر،پرينترو اسكنر
 

• واحد پشتيباني :

وظايف اين واحد بطور فهرست وار عبارتند از:
  • بازديد از كليه سيستمهاي تحت پشتيباني
  • تهيه شناسنامه سيستم هاي تحت پشتيباني
  • انجام سرويسهاي دوره اي سيستمها (PM)
  • نصب سخت افزار هاي مورد نياز
  • عيب يابي، تعمير ،تعويض و سرويس سخت افزار هاي معيوب گزارش شده