سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

Satin Ankle Dress

$149.99

Satin Ankle Dress

$149.99

Satin Ankle Dress

$149.99

Total: $449.97

Checkout

بخش طراحي و معماري اطلاعات:

  در طي ساليان اخير بسياري از سازمانها و نهادي خصوصي و دولتي به استفاده بهينه از سيستم هاي اطلاعاتي خود علاقه مند شده و سعي دارند با يكپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي خود انواع شبكه هاي E-Commerce و E-Governing را ايجاد كرده و از مزاياي آن بهره مند شوند . شركت خط و طرح با توجه به نياز عمومي جامعه به تكنولوژي جديد اطلاعات ‏, با همكاري تعدادي از اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي مديريت تهران و شريف با تخصص هاي E-Commerce , E-Governing و E-Organization آمادگي امكان سنجي و طراحي هر گونه شبكه اي را در سراسر كشور داراست . بديهي است كه همكاري دو گروه مديريتي با تخصص مديريت استراتژيك و گروه فني با تخصص شبكه مي تواند طراحي بهينه و قوي تري را بدست داده و با اعمال نظرات فني در طراحي و نظارت طراحان در مراحل اجرا , توان اينگونه پروژه ها را با روش درست تري به بهره برداري رساند . نمونه در دست اجراي اين شركت در بخش سوابق موجود است .